CZASOPISMO NAUKOWO - TECHNICZNE

POŚWIĘCONE

GOSPODARCE WODNEJ W ROLNICTWIE

ORAZ PROBLEMATYCE ŁĄKARSKIEJ

 

Redaktorzy tematyczni: prof. dr hab. inż. SZCZEPAN L. DĄBKOWSKI, mgr inż. JERZY MAZGAJSKI,

dr inż. MAREK JAROSŁAW ŁOŚ, prof. dr hab. inż. KAZIMIERZ PIEKUT

Redaktor statystyczny: dr hab. inż. TOMASZ SZYMCZAK prof. ITP

Redaktor językowy: mgr OLGA GÓRCZAK-ŻACZEK

 

Recenzenci artykułów naukowych i inżynierskich: prof. dr hab. Wiesław Dembek, prof. dr hab. Kazimierz Garbulewski, prof. dr hab. Małgorzata Gutry-Korycka, prof. dr hab. Stanisław Kostrzewa, prof. dr hab. Leszek Łabędzki, prof. dr hab. Andrzej Łachacz, mgr inż. Piotr Michaluk, prof. dr hab. Rafał Miłaszewski, prof. dr hab. Hanna Obarska-Pempkowiak, prof. dr hab. Edward Pierzgalski, prof. dr hab. Mikołaj Sikorski, prof. dr hab. Piotr Stypiński, dr hab. Zbigniew Wasilewski, dr hab. Jan Winter, prof. dr hab. Jan Żarski