CZASOPISMO NAUKOWO - TECHNICZNE

POŚWIĘCONE

GOSPODARCE WODNEJ W ROLNICTWIE

ORAZ PROBLEMATYCE ŁĄKARSKIEJ

 

Koszt umieszczenia reklamy w kolorze wynosi:

 

  • pełna IV strona okładki - 1200 zł netto + 23% VAT (lub zakup 30 egzemplarzy)
  • pełna strona wewnątrz numeru - 1000 zł netto + 23% VAT (lub zakup 25 egzemplarzy)
  • ½ strony wewnątrz numeru - 500 zł netto + 23% VAT (lub zakup 12 egzemplarzy)
  • 1/3 str. wewnątrz numeru - 380 zł netto + 23% VAT (lub zakup 10 egzemplarzy)

 

Dopuszcza się również w miejsce wniesienia opłaty za druk reklamy dokonanie zakupu egzemplarzy czasopisma, w liczbie jak podano wyżej. Koszt jednego egzemplarza czasopisma wynosi 40 zł + 5% VAT.
Redakcja przyjmuje również do druku „artykuły sponsorowane" np. prezentujące szerzej osiągnięcia i realizowane zadania inwestycji.